Waddenfonds

Waddenfonds (Schager Courant, 22 december 2015)
Het initiatief voor herbouw van de Heidense Kapel op de begraafplaats in Stroe op Wieringen krijgen geld uit het Waddenfonds: ruim 43.000 euro. De terugkeer van de kapel, die er tot 1878 stond, moet een pleisterplaats worden voor wandelaars en leiden tot de ontwikkeling van een pelgrimsroute en andere toeristische recreatieve activiteiten.

 

Waddenfonds logoHeidense Kapel en pelgrimage Wieringen

21 december 2015
bron: Waddenfonds

Tot 1878 stond er een kapel op het voormalige eiland Wieringen die als “Heidense kapel” nog leeft in het collectieve geheugen van de Wieringers Met de herbouw van de kapel en de ontwikkeling van een pelgrimsroute gaat  de Stichting Heidense kapel allerlei activiteiten  organiseren die de leefbaarheid  en de toeristisch-recreatieve functie van Wieringen gaan versterken.

De kapel wordt herbouwd op de oorspronkelijke plek, de begraafplaats bij Stroe. De eenvoudige  kapel wordt een contemplatieve plek en vormt het anker voor pelgrims- en wandelroutes en daarmee verbonden lokale  activiteiten, te organiseren in samenwerkingsverbanden met lokale en regionale organisaties. De te ontwikkelen wandelroute verbindt Wieringen met ter westerzijde al bestaande historische pelgrims- en wandelroutes in Noord Holland  en ter oosterzijde met een nog te ontwikkelen route via de (vernieuwde) Afsluitdijk en verder langs historische plekken aan de Friese waddenkust.

De stichting maakt een brochure met  Informatie over de kapel en de wandelroutes en ontwikkelt een app.  Op de website zullen historische  achtergronden, verhalen en legenden, die verbonden zijn aan de Heidense Kapel, worden aangereikt. Wieringen wordt hiermee op de kaart gezet als interessant, aantrekkelijk onderdeel van het Waddengebied, zowel voor mensen uit de eigen omgeving  als voor recreanten. Wieringen krijgt hiermee een impuls op het gebied van leefbaarheid, cultuurhistorie en landschap.

Aanvrager is de Stichting Heidense Kapel Wieringen.
Totale kosten van het project: € 123.090.
Bijdrage Waddenfonds: € 43.045.

Lees het bericht op de website van het Waddenfonds.