Soroptimistclub Wieringerland

Soroptimistclub Wieringerland schenkt € 1000,= vanuit een van haar doelstellingen; educatie.
Soroptimistclub Wieringerland schenkt € 1000,= vanuit een van haar doelstellingen; educatie.

Stichting Heidense Kapel blij met Tuinronde Wieringen Soroptimistclub Wieringen

Soroptimistclub Wieringerland organiseerde voor de 15e keer de Tuinronde Wieringen. Stichting Heidense kapel Wieringen ontving uit de opbrengst een bedrag van duizend euro. Een welkome bijdrage voor de kapel die op de historische begraafplaats Stroe zal worden gebouwd. De historie van de plek is verweven met legendes en verhalen en ligt op de kruising van twee leylijnen, van Santiago de Compostella in Spanje, Oosterland en Stroe op Wieringen richting Stockholm.

De kerk wordt al beschreven in de achtste eeuw en zou zijn gezegend door de eerste bisschop van Utrecht, de Heilige Willibrordus. Het gebouw zal meedoen in het landschap, biedt ruimte voor educatie, toerisme, contemplatie en burgerparticipatie en zal de historie en de mysterie er om heen zichtbaar maken. De naam Heidense kapel, die eeuwenlang gangbaar was onder de Wieringer bevolking, verwijst hiernaar.

Educatie

‘De Soroptimisten staan achter de bouw van de kapel en hebben gemeend een bedrag van duizend euro beschikbaar te stellen uit de opbrengst van de Tuinronde. We kijken terug op een mooi evenement dat ooit begon met de verkoop van stekjes waarmee een netwerk van tuinliefhebbers werd opgebouwd. Volgend jaar passeren we het aantal van honderd verschillende tuinen. Het evenement is een prachtige mix van tuinliefhebbers, fietsen en genieten van een kopje koffie of thee met een heerlijk eigen gebakken stukje taart of kopje soep. Door de grote gedragenheid binnen de gemeenschap voor de bouw van de kapel, hebben veel sponsoren en deelnemers een financiële bijdrage geleverd, dit dragen we nu over. Een ander deel gaat naar het project Syrië, Back to school, dat kinderen ondersteunt in vluchtelingen kampen in Turkije’, vertelde Anja Moeijes namens de club.

Tientje Tuf

Om te voorkomen dat er een niet afgebouwde kapel zal verrijzen zal de bouw van de kapel starten als de financiën rond zijn, dit in naar verwachting in 2016. Namens Stichting Heidense Kapel Stroe namen Karin Smits, Maartje Burghout en Marieke Roos de cheque in ontvangst. ‘Wat een prachtig bedrag, hier zijn we heel blij mee. Er was ook al een mooi bedrag opgehaald tijdens de tuinronde met de verkoop van onder andere Tientje Tuf. Je merkt dat mensen steeds positiever reageren op de bouw, het leeft op Wieringen. De kapel spreekt tot de verbeelding omdat er geen signatuur aan hangt, de kapel wordt van iedereen. Inmiddels hebben we goede contacten met een aantal grote fondsen maar die vragen in de gesprekken of het ook op Wieringen wordt gedragen door middel van financiële ondersteuning. Deze cheque is dus heel belangrijk voor onze CV’. De Stichting presenteert zich opnieuw tijdens de aankomende Taandag bij Eilandmuseum Jan Lont, op zondag 12 juli 2015, met Heidens karwei, heerlijke lekkernijen als Zondagse jam en het Varkentje van Stroe. Meer informatie over Soroptimistclub Wieringerland? Bezoek de website.