Fondsenwerving

Werkgroep Fondsenwerving

De werkgroep Fondsenwerving is binnen de stichting Heidense Kapel Wieringen een vaste werkgroep die verantwoordelijk is voor het werven van sponsoren en fondsen. De werkgroep houdt zich bezig met het benaderen van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met huidige sponsoren.

Daarnaast organiseert de werkgroep sponsor- en fondsenwervingsacties, dit in samenwerking met de andere werkgroepen binnen de stichting, en is actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de bouwplannen van de Heidense Kapel Wieringen te financieren.

Het Burgerinitiatief en Heidens Karwei

Achter dit initiatief gaat Karin Smits, eigenaresse van de muziekschool “de Grebbe” uit Hippolytushoef, schuil. Karin is gegrepen door het plan van herbouw van de heidense kapel. Ze kent de plek goed, bijna dagelijks bezoekt ze daar haar ouders die er hun laatste rustplaats hebben gekregen.

Karin vatte het plan op om €1000,- bij elkaar te schrapen via de verkoop van gedachtenisstenen, jacobsschelpen, uitgezaagde varkens, koekjes, jam, boekjes, kaarsen etc. In een half jaar tijd is ze er in geslaagd €1500,- te verdienen. Enkele weken eerder ontving het bestuur al €400,-; nu kwam er nog € 1100,- bij!

Buren in het Buurtschap

Dit initiatief is mede gevormd door Carina en Arthur Wigbout. De buren organiseerden diverse werkzaamheden t.b.v. ontwikkelen en vervaardigen verschillende verkoopartikelen.

Je hoeft als bestuur maar aan dergelijke Wieringers te denken en je motivatie schiet weer omhoog wanneer het ergens tegen mocht zitten.

Familie Kruyswijk-Lont

Al vele jaren van Wieringen maar het is zeker niet ‘Uit het oog, uit het hart’, voor Walter en Klasina Kruyswijk-Lont.

Soroptimistclub Wieringerland

Soroptimistclub Wieringerland sponsorde uit de Tuinronde Wieringen de Stichting Heidense kapel Wieringen. De Stichting ontving uit de opbrengst een bedrag van duizend euro. Een welkome bijdrage voor de kapel die op de historische begraafplaats Stroe zal worden gebouwd.

De Gruyter stichting

De Mr. Paul de Gruyter stichting stelt gelden beschikbaar voor bepaalde godsdienstige en culturele doeleinden. De nadruk ligt op éénmalige projectfinancieringen en richt zich op drie hoofdgebieden: Rooms Katholieke projecten, culturele projecten en projecten in de Derde Wereld.