Sponsoren

Sponsoren en vrijwilligers maakten de bouw van de Heidense Kapel op Wieringen mogelijk. Alhoewel het meeste werk door onbezoldigde vrijwilligers wordt gedaan, was er voor de bouw van de Kapel veel geld nodig. Hiervan ging het grootste deel zitten in de materiaalkosten.

Sponsoren en vrijwilligers hebben de bouw van de Heidense Kapel op Wieringen mogelijk gemaakt.
Hoe de Heidens Kapel van velerlei betekenis kan zijn, voor Wieringen.

Onze wens was een duurzaam gebouwtje neerzetten met zoveel mogelijk authentieke materialen. Daarnaast kon het nodig zijn dat we professioneel gereedschap moesten inhuren, degelijke opslag moeten organiseren e.d. Nu is het onze taak de kapel te onderhouden, ook daar zijn geld en vrijwilligers voor nodig.

Naast de sponsoren zoals vermeld hebben wij ook bedragen mogen ontvangen van mensen die het initiatief een warm hart toedragen. Met deze (anonieme) sponsoren zijn wij, als stichting, ontzettend blij en hopen dat velen hun voorbeeld zullen volgen. Dit kan op bankrekening: NL61RABO0303029285 ten name van: Stichting Heidense Kapel Wieringen.

De kapel is inmiddels naar wens gerealiseerd en het bezoekers aantal is hoog.

Sponsoren lijst:

Vanaf € 500,-

 • Vistival Den Oever: € 500,-
 • Industriegroep Molenveld: € 500,-
 • Camping Wiringherlant: € 500,-

Vanaf € 1000,-

 • De Gruyterfonds: € 1000,-
 • Soroptimistclub Wieringerland: € 1000,-
 • Buren in het Buurtschap: € 1500,-
 • Heidens Karwei: € 1500,-

Vanaf € 5.000,-

 • Eerbetoon aan de voorouders van een echtpaar met Stroeer wortels, wonend in het buitenland:  € 6000,-
 • RaboTon: € 5500,-

Vanaf € 10.000,-

 • Waddenfonds: € 43.045,-
 • N.N.: € 25.000,-

Hulp in natura

Ondersteuning kan ook plaatsvinden in de vorm van “Hulp in Natura”. Te denken valt aan het gratis ter beschikking stellen van professioneel gereedschap als bouwsteigermateriaal, het sponsoren van een bijzonder onderdeel van de kapel zoals de klok of de toegangsdeur.

Wellicht valt ook aan bouwmaterialen te denken of het tijdelijk ter beschikking stellen van specifieke vakmensen. Het opzetten van de website, het maken van de technische bouwtekening vallen daar bijvoorbeeld ook onder.

Sponsoren in Natura

 • Buren in het Buurtschap (muziekschool de Grebbe / Carina Wigbout en Arthur Wigbout): Diverse werkzaamheden t.b.v. ontwikkelen en vervaardigen verschillende verkoopartikelen
 • J.T. Bremer: Verhalen boekje t.b.v. fondsverwerving
 • Drukkerij Burghout: Diverse ondersteuning, boekje, panelen etc. Burghout Design & Druk
 • Kleinschrijverij, Gea Klein-Hamming, webmaster waaronder website Heidense Kapel
 • Trien Wagemaker (Trien van de Gest): Heidense thee t.b.v. fondsverwerving.  ’t Theeater
 • Flora Den Oever: Standplaats marktkraam t.b.v. fondsverwerving
 • Dick Burghout: Ontwerp, ontwikkelen en onderhoud 2e website
 • Wil Wigbout: Illustratie Kapel op locatie. Wigbout & Wigbout
 • Gemeente Hollands Kroon: Bouwvergunning en aanbevelingsbrief t.b.v. sponsoren
 • Thomas Ligthart: Technische bouwtekening t.b.v. bouwvergunning
 • Jan Borst: Levering container, transport stenen naar bouwplaats, koffie en soep
 • Martijn van der Linden: Diverse 3-D afbeeldingen van de kapel, digitale ondersteuning
 • Notariskantoor Butijn: Sponsor van de stichtingsakte.  Notariskantoor Butijn
 • Peter Boltjes: sponsoring / levering glas voor kapelramen
 • Jaap Posthumus en Siem’s Las- en siersmederij diverse smeedwerken
 • Administratiekantoor Glim & Van der Does; jaarrekening Heidense Kapel. Glim-vanderdoes.nl