Heidense Kapel de weg erheen

De Heidense kapel is in onze ogen van alle Wieringers. Bijdragen aan en zorgdragen voor zo’n plek staat in een lange traditie en vormt een belangrijk uitgangspunt voor “de weg erheen”, op een manier die past in deze tijd. De initiatiefgroep heeft voor ogen dat de kapel door vrijwilligers zal worden gebouwd.

In onze groep zijn ervaren professionals aanwezig met voldoende contacten om een geschikte groep vrijwilligers te vormen. Hoe breder de participatie, hoe beter. Zo zijn wij bijvoorbeeld van plan op enige wijze jeugd/scholen bij het project te betrekken. De gedachte dat de heidense kapel van alle Wieringers is willen wij ook gestalte geven bij de fondsenwerving: aan alle Wieringers zal gevraagd worden één (of meerdere stuks) steen te “kopen”, waarmee zij letterlijk hun steen bijdragen. Voor andere bouwmaterialen en speciale onderdelen van de kapel, zoals het torentje, gaan we op zoek naar sponsoren.

De Heidense Kapel voor 1878, ingebed in het buurtschap Stroe op Wieringen.
De Heidense Kapel voor 1878, ingebed in het buurtschap Stroe op Wieringen.

Aan voor dit soort projecten bestemde fondsen zullen we om een eenmalige financiële bijdrage vragen. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van historische materialen, zoals voor de vloer van de kapel. Hiervoor zijn zeer oude Bentheimer zandstenen sarcofaagdelen voorhanden en mogelijk zullen ook oude Wieringer grafstenen verwerkt worden. Het zou een prachtige verbinding leggen met de geschiedenis: een vloer van materiaal dat verschillende eeuwen overbrugt.

Ook zijn we op zoek naar het oorspronkelijke zandstenen bas-reliëf van het varken dat na de sloop verdwenen is.

Samengevat: uitgangspunten zijn actieve participatie van Wieringers en -waar verantwoord- gebruik van oude materialen. Hierdoor kan het kapelletje voor een relatief bescheiden bedrag worden gerealiseerd. Iedereen kan al vanaf een klein bedrag participeren.

Terwijl wij Wieringen zijn heidense kapel willen teruggeven, zijn wij ons er van bewust dat de plek juridisch eigendom is van de gemeente Hollands Kroon en in gebruik is bij de nabestaanden van overledenen die er begraven zijn. Dit project vergt vertrouwen van de nabestaanden en respect en bijzondere aandacht van de kant van de bouwers.

Het spreekt voor zich dat wij met de gebruikers van de begraafplaats in een vroeg stadium in gesprek willen gaan. Om uitleg te geven over hetgeen ons voor ogen staat en om te horen hoe men hierover denkt en voelt. Wij realiseren ons dat het bouwproces niet alleen zou plaatsvinden op een van oudsher mystieke, religieuze plek, maar ook dat deze plek voor de nabestaanden een bijzondere betekenis heeft. De begraafplaats moet gedurende de bouw bezocht en gebruikt kunnen worden.

Gemeente Hollands Kroon heeft het plan eind 2013 positief ontvangen en medewerking toegezegd.

Initiatiefgroep Heidense Kapel Wieringen: Marieke Roos, Gerrit Voos, Kees Klein, René Roessingh, Rob Holtjer en Xandra van Rhee.