Waarom herbouw kapel?

Voor de herbouw van het kapelletje op Stroe – Wieringen, staan de volgende uitgangspunten en ideeën ons voor ogen:

Belang Heidense Kapel Stroe Wieringen
Hoe de Heidens Kapel van velerlei betekenis kan zijn, voor Wieringen.

• Het kleine kapelletje zal eenvoud en rust uitstralen, in harmonie zijn met de omgeving en uitnodigen tot contemplatie. Zo kan het een functie vervullen bij begrafenissen. En men kan er bij bezoek van een graf een moment rusten, bidden, mediteren, een kaars branden.

• Dit geldt ook voor andere bezoekers, wandelaars of fietsers, die de magie van deze bijzondere, oeroude plek zo kunnen ervaren.

• Waar de historische kerken en het Wieringer eilandmuseum al vaak bezochte toeristische trekpleisters zijn, zal de Heidense kapel, ook nog eens op loopafstand van de Waddenzee, een unieke, onderscheidende toevoeging vormen aan het historische, culturele aanbod van Wieringen.

• De aanwezigheid van een kapelletje is aantrekkelijk voor een type toerisme, dat in en buiten Nederland groeit: mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, mystiek, meditatie, legendes, bedevaart. En dit alles in de context van historie, cultuur en een eeuwenoud, uniek landschap. Met het oog hierop is de bedoeling dat buiten aan de weg een informatiebord wordt geplaatst.

• Het is niet de bedoeling het in 1880 verdwenen bouwwerk exact na te bouwen. Wel zal het kapelletje qua stijl en materiaalgebruik zo veel mogelijk aansluiten bij de historische gegevens en het silhouet dat bekend is van de afbeeldingen en daardoor in het collectieve Wieringer geheugen voortleeft. De omvang en vorm, buiten en binnen, belichamen het principe “vorm volgt functie”: eenvoudig, robuust, mooie sobere materialen, niet te groot, passend in de omgeving.

• Gezien de beoogde functie is het de bedoeling dat de kapel toegankelijk, dus dagelijks overdag open is. Dit betekent dat een groep vrijwilligers, “de vrienden van de Heidense Kapel”, zorg draagt voor openen en sluiten en regelmatig de bezem door het gebouwtje haalt.

Met dank aan de vele vrijwilligers en sponsoren is de Heidense Kapel van Stroe herrezen!

De grote groep vrijwilligers.