Plan & ontwerp

Omdat we maar zo weinig weten over de vroegere verschijningsvorm van de kapel moet voor de uitstraling van de nieuwe kapel een keuze worden gemaakt. Alhoewel er goede voorbeelden te vinden zijn van een meer eigentijdse interpretatie van vroegere gebouwen zijn er een aantal redenen waarom we daarvoor niet gekozen hebben.

C 10.11 (st Larant)

C 10.6 hoge boogvensters, introvert en massief

C 10.6 Interieur kapel Bourgogne 2

 

 

 

 

Kleinschalig en heel intiem

De begraafplaats op Stroe is kleinschalig en heel intiem. Op de een of andere manier wilden we hier het introverte, het massieve, aardse beeld van een vroege Romaanse kapel neerzetten. We prefereren verwantschap met de andere oude kerken op Wieringen. Bouwmaterialen als tufsteen, leien en wellicht een gemetselde spits. Het is dan de kunst om weg te blijven van een historiserende kopie van een bestaande kerk.

C 10.2 tufsteen, verwantschapC 10.3 . leien en gemetselde spits verwantschapOm die reden hebben we zoveel mogelijk bouwkundige (versierende) details uit de vroege periode weggelaten of geabstraheerd. Zoveel mogelijk de essentie weergeven. Herkenbaar en eerlijk vermeldend dat er geen kopie wordt nagestreefd. We denken en ervaren ook, dat dit in de lijn met de Wieringer bevolking ligt; die zullen, voor deze locatie althans, niet warm lopen voor een modern statement.

Voor inspiratie is vaakl gezocht op internet en dan vooral bij Noord-Franse oude Romaanse kapellen die de geschiedenis vaak goed hebben getrotseerd. In Nederland zijn bijna geen gave voorbeelden meer te vinden.

Boeken ter inspiratie:

Noord Hollandse kapellen in de middeleeuwen circa 700-1200 – A.M. Numan

Romaans Nederland – Ada van Deijk

Vroomheid in hout en steen- R. Steensma