Windwijzer

Alfons van der Veen camping Waddenzee, test windwijzerwindwijzeer-close-upJaap Posthumus heeft, in samenwerking met Siem’s Las- en Siersmederij, een mooie windwijzer gesmeden. Het was nog een hele uitzoekerij hoe groot het varken zou moeten worden. Een houten model op een lange stok werd door Alfons van der Veen van café /camping Waddenzee aan de Westerlanderweg te Westerland, vanuit het hoge raam omhoog getild, zodat we beneden de afmeting konden controleren.

De hoogte van de puntgevel komt ongeveer overeen met de hoogte van de torenspits van de kapel.