Vrijwilligers gezocht

web-3D inpassing. bron Martijn vd LindenStroe – Ruimte voor de Heidense Kapel. Het schuurtje op de Stroeer begraafplaats is gesloopt, om Wieringen het in de negentiende eeuw gesloopte kapelletje terug te geven.

Het beoogde geld is er bijna en er wordt nu gezocht naar vrijwillige metselaars en timmerlieden, om het bidhuisje van de grond te helpen. De naam van het gebouwtje is ontleend aan een gevelsteen met een varkentje, dat er ooit boven de deur hing, een heidens symbool van vruchtbaarheid en welstand.

De Heidense Kapel gaat dienen als rustplaats voor passerende wandelaars en ligt aan het Jacobspad, dat loopt van Uithuizen in Groningen naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella in Noordwest Spanje (Wieringer Courant / Wieringermeerbode vrijdag 1 april 2016, Henk Cornelissen)

 

Bouw Heidense kapel Wieringen gaat beginnen
Op zoek naar metselaars en timmerlieden

Nu het gelukt is het benodigde startkapitaal, toegezegd door grote fondsen, stichtingen, verenigingen, bedrijven en vele particulieren, bij elkaar te krijgen, staat de bouwploeg te popelen om te beginnen. De stichting Heidense Kapel is nu op zoek naar metselaars en timmerlieden, die het team vrijwilligers willen versterken en daarmee hun steentje willen bijdragen om de kapel op Wieringen te bouwen. De bouw is een kortlopend, uniek project waarbij gewerkt wordt met traditionele bouwmaterialen.

Authentieke materialen
Er wordt nog hard gewerkt om de laatste euro’s op te halen maar het eind is in zicht waardoor er dit jaar met de bouw kan worden begonnen. ‘Omdat op een begraafplaats gebouwd gaat worden en we zo min mogelijk overlast willen bezorgen willen we de bouwperiode zo kort mogelijk houden. Het wordt een klein eenvoudig kapelletje in de Romaanse bouwstijl, opgetrokken uit authentieke materialen als tufsteen en leien. Het is bescheiden project; de afmetingen van het bouwwerk bedragen zo’n 7.00 x 5.00 meter’, vertellen René Roessingh en Rob Holtjer namens de stichting.

Uniek project
Op Wieringen, in het buurtschap Stroe stond op de kleine begraafplaats tot 1878 een heel oude kapel. Een voorloper zou nog gesticht zijn door Willibrord. Een stichting van vrijwilligers wil deze, in de volksmond “Heidense Kapel” genoemd, weer opbouwen. Net zoals de kapel in Keinse bij Schagen is het de bedoeling om het kapelletje iedere dag open te houden voor passanten van alle gezindten. ‘We hebben al veel aanmeldingen ontvangen van mensen die graag een handje willen helpen. Waar we nog dringend om verlegen zitten zijn een aantal enthousiaste metselaars en timmerlieden, die het leuk vinden om mee te helpen aan dit bijzondere project. Dit is een mooie kans om met een kleine groep vrijwilligers samen aan een uniek project bij te dragen en ervaring op te doen met traditionele bouwmaterialen’.

Contact
Het ligt in de bedoeling om de bouw medio april/ mei 2016 van start te laten gaan. Voor meer informatie en aanmelden kan er contact worden opgenomen met Rob Holtjer, e-mailadres: holtjer@quicknet.nl of met René Roessingh roess@quicknet.nl.  (Media bericht maart 2016, Gea Klein-Hamming)