In Memoriam Kees Klein

De laatste maanden leefde de initiatiefgroep tussen hoop en vrees, maar nu is het dan toch gebeurd. Op zaterdag 6 februari 2016 overleed Kees Klein. Kees was voorzitter van ons Comité van Aanbeveling, maar hij heeft ook als lid van de initiatiefgroep bergen werk verzet. Hij wilde heel graag de heidense kapel weer terug op het kerkhofje van Stroe.

In de jaren ‘90 heeft hij samen met onder andere Tjeerdo Wieberdink al een poging gewaagd, maar om diverse redenen is dat plan gestrand. Sinds de oprichting van onze stichting, bijna drie jaar geleden, heeft hij zijn beste krachten gegeven. Als ervaringsdeskundige, dankzij de restauratie van de Michaëlskerk in Oosterland, had hij een grote inbreng als het ging om de Middeleeuwse accenten die wij de kapel mee willen geven.

En juist nu, nu het doel bijna is bereikt, moest hij de strijd tegen zijn ziekte opgeven. Het past ons niet om te zeggen dat hij te vroeg is heengegaan, maar dat gevoel overheerst wel. We zullen zijn inbreng en persoonlijkheid zeer missen.