Pelgrimsroute

Jacobswegen in Nederland.
Jacobswegen in Nederland.

Uit een studie van professor C. de Jager blijkt dat veel kerken op de strategische afstand van zo’n 20 km lagen waardoor ze in geval van nood in een dag te bereiken waren. Ook Stroe (Strude) paste in deze serie.

Zoals blijkt uit een kaartje van de Noordelijke Nederlanden waren, in de tijd van Willibrord, bij laag water veel gebieden begaanbaar waaronder ook Texel. (uit: de kerstening van Texel door professor C. de Jager).

Recent werd ons bekend dat Stroe aan een Pelgrimsroute (Jacobspad) ligt! Deze route vertrekt uit Den Oever en sluit aan op de paden naar Santiago de Compostella.

Dat maakt de locatie extra bijzonder en kan een opsteker betekenen voor het fiets- en wandeltoerisme op Wieringen. Maar niet alleen op Wieringen. Wij willen onderzoeken of wij de plaatsen in Noord Holland waar Willibrord kapellen / kerkjes staan of hebben gestaan kunnen koppelen d.m.v. een nieuwe pelgrimsroute. Deze wandel- en fietsroute kan helpen de oude historie van deze streken levendig te houden.

Wij willen het onderzoeksgebied uitbreiden naar Friesland zodat het hele kersteningsgebied langs de kust in beeld kan worden gebracht. Mogelijk is Willibrord hier ook geweest maar in ieder geval zijn tijdgenoot Bonifatius. Het is nog niet duidelijk hoe men vroeger van West Friesland naar Friesland kon reizen. Per boot langs de kust maar mogelijk ook te voet. Het scheidende water tussen de twee landsdelen was in die tijd veel smaller en er kon een heel eind door de drassige gebieden gelopen worden. De kreken konden met kleine bootjes zijn over gestoken.

De herinrichting van de Afsluitdijk zou in kunnen spelen bij het aan elkaar knopen van een kersteningsroutes van Friesland en Noord Holland. Door op enkele punten op de dijk ook informatie te verstrekken over dit half vergeten verleden, zou dat de aantrekkelijkheid van de lange gestrekte route voor fietsers en voetgangers een stuk kunnen verhogen.

A 7.4jacobsroute wieringen
Locatie Heidense Kapel.
A 7.3 jacobswegen
Jacobswegen in Nederland.
Jacobsschelp
Jacobsschelp