Heidense Kapel centraal

Hoe de Heidens Kapel  van velerlei betekenis kan zijn, voor Wieringen.
Hoe de Heidense Kapel van velerlei betekenis kan zijn, voor Wieringen.