Bestuur en werkgroepen

Initiatiefgroep Heidense Kapel Wieringen:

Marieke Roos, Gerrit Voos, Kees Klein († 2016), René Roessingh, Rob Holtjer, Tjebbe Tip en Xandra van Rhee.

Bestuur Stichting Heidense Kapel Wieringen:

Voorzitter: Marieke Roos

Penningmeester: Henk Folkers

Secretaris: Maartje Burghout-Lont

Bestuurslid: Guusta Bruggemann (fondsenwerving)

Bestuurslid: René Roessing (bouw en wandelroute)

Werkgroep Bouw:

Rob Holtjer

Gerrit Voos

René Roessingh

Werkgroep PR:

Marieke Roos

René Roessingh

Henk Broer

Werkgroep Fondsenwerving:

Marieke Roos

Guusta Bruggemann- Kresmer

Werkgroep Pelgrimsroute:

René Roessingh

Henk Broer

Webmaster:

Gea Klein – Hamming