Leylijnen

Veel vóórchristelijke heiligdommen werden neergezet op leylijnen, onderaardse krachtvelden of breuklijnen. Men wist deze lijnen vroeger zelf of met behulp van runderen feilloos op te sporen. Sommigen kunnen dat nu ook met behulp van wichelroeden.

Leylijn over Wieringen.Deze lijnen waren doorgaans behoorlijk recht. Dit is nu nog goed te zien aan de positie van (vroege) kerken die dikwijls in de plaats kwamen van een heidens heiligdom.

 

 

B 9.8 Leij-lijnen WieringenOp verschillende plekken op de wereld staan de kerken op één lijn. Dat is ook op Wieringen mooi te zien, waar een aantal kerken op één lijn liggen. Vaak volgen pelgrimsroutes deze lijnen ook.