Goden

Plaquette van het Varken van Stroe, ingemetseld gezeten boven de ingangsdeur.
Plaquette van het Varken van Stroe, ingemetseld gezeten boven de ingangsdeur.
freyr xxxx
Freyr

HET VARKEN van de HEIDENSE KAPEL

Over de betekenis van het varken op de steen die was ingemetseld in de kapel is al veel geschreven. Helaas hebben we deze steen tot op heden niet kunnen traceren. Hiernaast een (recenter) voorbeeld van zo’n varkenssteen. Bijgaand een aantal afbeeldingen van oude goden die het varken als begeleider hadden.

Goden

In deze contreien zijn het vooral Freyr met zijn varken Gullinburst en Freya met Hildisvini. Ook de godin Arduinna werd met een varken afgebeeld. Deze goden werden later vervangen door de Christelijke Antonius. Zoals onze (heidense) kerstboom een rol is gaan spelen bons Kerstfeest zo zou als een gebaar van goede wil het varken een plaats hebben kunnen krijgen in de (Christelijke) kapel op Stroe.

B 9.2 Freyr met zwijn
Freyr met zwijn
B 9.3 Freyr met everzwijn Gullinbursti
Freyr met everzwijn
B 9.4 freya en Hildisvini
Freya met everzwijn
kop Freyr De Waal Texel
Kopje van de Noorse goed Freyr, gevonden nabij De Waal. Mogelijk de oorsprong van de legende.

LEIJLIJNEN op WIERINGEN

Veel vóórchristelijke heiligdommen werden neergezet op leij lijnen, onderaardse krachtvelden of breuklijnen. Men wist deze lijnen vroeger zelf of met behulp van runderen feilloos op te sporen. Sommigen kunnen dat nu ook met behulp van wichelroeden. Deze lijnen waren doorgaans behoorlijk recht. Dit is nu nog goed te zien aan de positie van (vroege) kerken die dikwijls in de plaats kwamen van een heidens heiligdom. Op verschillende plekken op de wereld staan de kerken op één lijn. Dat is ook op Wieringen mooi te zien, waar een aantal kerken op één lijn liggen. Vaak volgen pelgrimsroutes deze lijnen ook.