Bronnen en referenties

Boeken:

 • Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen- A.M. Numan
 • De oudste kerken van Holland- Elizabeth den Hartog
 • Romaans Nederland- Ada van Deijk
 • Vroomheid in hout en steen/ Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland- R. Steenstra
 • De monumenten van Geschiedenis en Kunst van Westfriesland, Tessel en Wieringen, deel VIII- Herma M. van den Berg
 • Wiringherlant, deel 1, hoofdstukken uit de geschiedenis van land en volk van Wieringen- J.T. Bremer
 • Van landijs tot polderland, 2000 eeuwen zuiderzeegebied- G.D. Van der Heide
 • De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
 • De Bosatlas van het Cultureel Erfgoed
 • Heidens Nederland- Judith Schuyf
 • De Heidenen- Ugo Janssens

Internet: