Historie

Replica van mogelijke vroege bebouwing gekerstende plek.
Replica van mogelijke vroege bebouwing gekerstende plek.

Er is weinig bekend over de vroegste bouwgeschiedenis – historie van de kerk/kapel. Vaak werden kerken/kapellen gebouwd op restanten van voor-christelijke heiligdommen. Zo’n heiligdom kon bestaan uit een bron, een bijzondere solitaire boom of een paar grote stenen. Bij de kerstening werden deze heiligdommen òf vernietigd òf ze werden voorzien van Christelijke elementen “ingelijfd”. Waarschijnlijk is de vroegste kerk/kapel opgetrokken van hout.

Historie

Later, in de vroege middeleeuwen kwamen de eerste kerken van (tuf)steen. In de loop der eeuwen vonden er nogal eens veranderingen plaats. Veel is verwoest door de Noormannen maar ook de beeldenstorm in de 16e eeuw hebben veel kerkelijke gebouwen niet overleefd. Tenslotte zijn veel objecten in de loop der tijd aanzienlijk verbouwd en/of uitgebreid om aan de nieuwe eisen van bijvoorbeeld lichttoetreding te voldoen. Soms ook werd de architectuur gewijzigd volgens de mode van een bepaalde tijd.

Dat laatste is goed te zien aan de twee gravures van onze Heidense Kapel, de enige afbeeldingen die we kennen. De barokke kopgevels zijn zeker niet authentiek en de zuidgevel is een rommeltje. Wel denken we dat de noordgevel met de hoge romaanse boogvensters oorspronkelijk kunnen zijn. In die gevel bevond zich ook het lage “Noormannenpoortje”met daarboven de gevelsteen met het varken waaraan de kapel zijn heidense bijnaam heeft te danken. Hiernaast enkele oude kaartjes (1811-1832) waarop de begraafplaats met in het midden de verdwenen kapel.

De Heidense Kapel voor 1878, ingebed in het buurtschap Stroe op Wieringen.achtergrond Heidense Kapel Stroe Wieringen

De Heidense Kapel voor 1878, ingebed in het buurtschap Stroe.